Karayolu Kazalarında Uluslararası Yeşil Kart(Green Card) Sigorta Sistemi

Otomobil kazaları, trafik kazalarında en fazla yer bulan kaza türüdür. Bu tür kazalarda......

 

İş Kazaları

Sigortalı; iş yerinde bulunduğu sırada ya da işvereni tarafından verilen işten dolayı, çalışan sigortalının o anda ya da daha sonradan fiziken ya da ruhen özre uğratan olayların tümüne verilen isimdir.

Tıbbı Hatalar

Tedavinin, önlenebilir, hastaya belli veya belli olmayan zararlar veren yan etkilerine tıbbi hata denir. Hastalığın, sakatlığın veya diğer hastalık durumlarının, eksik veya yanlış tanı ya da tedavilerini kapsar.

Gemi Kazaları

Gemi Kazaları; bir geminin, operasyon ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak gerçekleşen farklı farklı sonuçlar meydana getiren bir olay veya olaylar silsilesidir.


Tren Kazaları

Tren Kazaları, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün, kamu hizmeti olan taşımacılık işini, tekel halinde yürüten bir kamu kurumu olduğu; bir kamu kurumunun hizmeti yürütürken kişilere verdiği zarara yönelik hukuksal süreçlerdir..

Orman Şerhi

Tapu üzerine konulan orman arazisi şerhi, mülkiyet devir yetkisini engelleyici nitelik taşımıyor ancak; bu şerh ile gayrimenkulün arsa, tarla, bahçe vasfında görülemeyeceği anlamına gelmektedir.

Tapu İptali

Tapu İptali; kanuna aykırı olan, usulsüz veya yolsuz düzenlendiği iddiasında bulunulan tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için açılan davadır ve dava tapu kaydında taşınmazın mülkiyet hakkı sahibi olarak gözüken kişiye açılır.

Kamulaştırmasız El Atma

İdarenin usul ve esaslara uymaksızın mülkiyet hakkına müdahalede bulunmasıdır.

Karayolu Kazalarında Uluslararası Yeşil Kart(Green Card) Sigorta Sistemi

Otomobil kazaları, trafik kazalarında en fazla yer bulan kaza türüdür. Bu tür kazalarda......

 

İş Kazaları

Sigortalı; iş yerinde bulunduğu sırada ya da işvereni tarafından verilen işten dolayı, çalışan sigortalının o anda ya da daha sonradan fiziken ya da ruhen özre uğratan olayların tümüne verilen isimdir.

Tıbbı Hatalar

Tedavinin, önlenebilir, hastaya belli veya belli olmayan zararlar veren yan etkilerine tıbbi hata denir. Hastalığın, sakatlığın veya diğer hastalık durumlarının, eksik veya yanlış tanı ya da tedavilerini kapsar.

Gemi Kazaları

Gemi Kazaları; bir geminin, operasyon ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak gerçekleşen farklı farklı sonuçlar meydana getiren bir olay veya olaylar silsilesidir.

Tren Kazaları

Tren Kazaları, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün, kamu hizmeti olan taşımacılık işini, tekel halinde yürüten bir kamu kurumu olduğu; bir kamu kurumunun hizmeti yürütürken kişilere verdiği zarara yönelik hukuksal süreçlerdir..

Orman Şerhi

Tapu üzerine konulan orman arazisi şerhi, mülkiyet devir yetkisini engelleyici nitelik taşımıyor ancak; bu şerh ile gayrimenkulün arsa, tarla, bahçe vasfında görülemeyeceği anlamına gelmektedir.

Tapu İptali

Tapu İptali; kanuna aykırı olan, usulsüz veya yolsuz düzenlendiği iddiasında bulunulan tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için açılan davadır ve dava tapu kaydında taşınmazın mülkiyet hakkı sahibi olarak gözüken kişiye açılır.

Kamulaştırmasız El Atma

İdarenin usul ve esaslara uymaksızın mülkiyet hakkına müdahalede bulunmasıdır.

Hakkımızda

1978 doğumlu olup, Ankara Ayrancı Lisesi'nden mezun olmuştur. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olarak lisans derecesi almıştır.

Mezuniyeti sonrasında Sakarya Barosuna kaydını yaptırarak serbest avukatlık mesleğine başlamıştır. Belirli aralıklarla İngiltere/Oxford'da (Oxford English Center) ve İngiltere/Bath'da (Kaplan) İngilizce dil eğitimi almıştır.

İlk yüksek lisans eğitimini, Kocaeli Üniversitesi Özel Hukuk alanında, pratikte uzun yıllar üzerinde çalışma yaptığı bir konu olan, “Orman Tahdit Sınırları İçerisinde Kalan Taşınmazlar Yönü İle Tapu Sicilinin Hatalı Tutulmasından Dolayı Devletin Sorumluluğu” başlıklı tezi ile tamamlamıştır.

İkinci yüksek lisans eğitimini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku alanında, “Hekimin Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortasında Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı projesi ile tamamlamıştır.

Bu aşamada İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Özel Hukuk Doktora çalışması devam etmektedir.

Ülke çapında, tazminat hukuku, gayrimenkul hukuku ve ticaret hukuku üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hakkımızda

1978 doğumlu olup, Ankara Ayrancı Lisesi'nden mezun olmuştur. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olarak lisans derecesi almıştır.

Mezuniyeti sonrasında Sakarya Barosuna kaydını yaptırarak serbest avukatlık mesleğine başlamıştır. Belirli aralıklarla İngiltere/Oxford'da (Oxford English Center) ve İngiltere/Bath'da (Kaplan) İngilizce dil eğitimi almıştır.

İlk yüksek lisans eğitimini, Kocaeli Üniversitesi Özel Hukuk alanında, pratikte uzun yıllar üzerinde çalışma yaptığı bir konu olan, “Orman Tahdit Sınırları İçerisinde Kalan Taşınmazlar Yönü İle Tapu Sicilinin Hatalı Tutulmasından Dolayı Devletin Sorumluluğu” başlıklı tezi ile tamamlamıştır.

İkinci yüksek lisans eğitimini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku alanında, “Hekimin Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortasında Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı projesi ile tamamlamıştır.

Bu aşamada İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Özel Hukuk Doktora çalışması devam etmektedir.

Ülke çapında, tazminat hukuku, gayrimenkul hukuku ve ticaret hukuku üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

BIRAKIN ADALET YERİNİ BULSUN, İSTERSE KIYAMET KOPSUN.

William WATSON