Banka ile SGK’nun Koordinasyonsuzluğundan Kaynaklı Oluşacak Zarardan, Emeklilik için Kredi Kullanan Tüketicinin Sorumlu Olmadığına Dair Mahkeme Kararları

Trafik Kazası Nedeniyle Özel Hastanelerin, Mağdurlardan Tedavi Giderlerini Talep Edemeyeceğini Dair Emsal Dava
18 Ocak 2018
Mirasçılar arasındaki Gayrimenkul ve Parasal İşlemlerde Zaman Aşımı İşlemeyeceğine dair Mahkeme Kararı
18 Ocak 2018