Otel Satışının Tapuda Gerçekleştirilmemesi Nedeniyle Ödenen Bedelin İadesine Dair Alacak Davası

Yalova’da Orman Sınırları İçerisinde Kalan Taşınmaz Nedeniyle Açılmış Tazminat Davasıdır
25 Nisan 2018
Yasaya Uygun Aydınlatılmış Onam Alınmadan Yapılan Ameliyat Sonrasında Engelli Kalan Birey Adına Açılan Tazminat Davası
30 Ağustos 2019