ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZI TAPUDA SATAN KİŞİYE KARŞI AÇILMIŞ OLUNAN TAZMİNAT DAVASIDIR

HAKSIZ FİİLDE ZAMANAŞIMI
19 Ağustos 2021
İZMİR MENEMEN’DE ORMANDA KALAN TAŞINMAZ İÇİN AÇILMIŞ TAZMİNAT DAVASIDIR
25 Aralık 2021