SORU-1) Aynı araçta bulunup ta, bulundukları aracın sürücüsü tam kusurlu ise, yaralanan kişi ya da vefat eden kişinin yakınları, bulundukları aracın sigortacısından tazminat talebinde bulunur ise, sigorta şirketi, araç sahibine rücu eder mi?

CEVAP-1) Uygulamada mağdurları en fazla düşündüren ve sigorta şirketlerine dava açılması noktasında çekimser kalmalarına neden olan durum budur. Örneğin, arkadaşının otomobilinde iken, arkadaşının tam kusurlu olarak kaza yapması neticesinde yaralanan kişi, arkadaşının kullandığı ya da ruhsat sahibi olduğu aracın sigortacısından maddi tazminat talebinde bulunabilir. Eğer sürücü, alkollü ya da ehliyetsiz değil ise, mağdura ödenen tazminat, sigorta tarafından, aracın işleteninden (ruhsat sahibinden) talep edilemez. Özetle, bu durumda tazminattan sadece sigorta şirketi sorumludur.

 

SORU-2) Trafik kazasında, çocuklarını kaybeden anne/baba, destekten yoksunluk maddi tazminatı talebinde bulunabilir mi?

CEVAP-2) Anne ve babanın maddi durumu çok çok iyi olsa dahi, destekten yoksunluk maddi tazminatı talebinde bulunabilir. Destek kavramı, sadece parasal destek olarak değerlendirilmediği için, yüksek mahkeme, bu talepte olumlu kararlar vermektedir.

 

SORU-3) Resmi nikahı olmayan eş, eşinin vefatı nedeniyle, destekten yoksunluk maddi tazminat talebinde bulunabilir mi?

CEVAP-3) Evet bulunabilir. Bu hususta yüksek mahkeme olumlu karar vermiştir.

 

SORU 4) Trafik kazalarından kaynaklı tazminat davalarında zamanaşımı var mıdır?

CEVAP 4) Olay tarihinden itibaren hesaplanmak üzere, vefat var ise 15 yıl, yaralanma var ise 8 yıldır.

 

SORU 5) Trafik kazalarında, sigortacıların sorumluluğu ne kadardır ve neleri kapsamaktadır?

CEVAP 5) Sigorta poliçeleri, 2013 yılı için kişi başı bedeni zararlar için 250.000-TL ve sağlık giderleri 250.000-TL olmak üzere toplam 500.000-TL ile sorumludur. Bedeni zararlar kapsamında, geçici ve daimi işgöremezlik zararları karşılanmaktadır. Sağlık giderleri kapsamında, sağlık giderleri ile bakıcı gideri karşılanmaktadır.

 

SORU 6) Tek taraflı tam kusurlu olarak gerçekleşen trafik kazalarında, müteveffanın destekte bulunduğu kişiler, aracın sigortasından tazminat talebinde bulunabilir mi?

CEVAP 6) Evet bulunabilir. Bu hususta Yargıtay görüş değiştirdiğinden, olumlu kararlar verilmektedir.

 

SORU 7) Çift taraflı kazada, kısmi müteveffa kusurlu ise, yine müteveffanın kullandığı aracın sigortacısından, destekte bulunduğu kişilerce destek tazminatı talep edilebilir mi?

CEVAP 7) Evet talepte bulunulabilir. Yakın zaman öncesinde, YHGK tarafından bu yönde olumlu karar alınmıştır. Müteveffanın kusuru oranında, ilgili sigortadan talepte bulunulabilir.

 

SORU 8) Sigortalar, hangi durumlarda rücu ederler?

CEVAP 8) Aracı kullanan alkollü , ehliyetsiz ya da kasıtlı olarak kazaya neden olundu ise, sigorta, ilgiliye rücu edebilir.

 

SORU 9) Trafik kazasında vefat eden kişinin mirasçılarının, mirası reddetmesi, destekten yoksunluk tazminatına herhangi bir etkisi olur mu?

CEVAP 9) Hayır olmaz. Mirasın reddi işlemi, destekten yoksunluk tazminatına olumsuz etki edecek bir işlem değildir.

 

SORU 10) Trafik kazasında vefat eden kişinin, destekte bulunduğu kişilerin, hak ettikleri destek tazminatına, herhangi bir borç nedeniyle haciz konulabilir mi?

CEVAP 10) Destekten yoksun kalma tazminatlarına, hiçbir borç nedeniyle haciz konulamaz.Haczedilmezlik yasağına tabi bir olgudur. Ayrıca, takas işlemine de konu edilemez.

 

SORU 11) Ceza davasında şikayetten vazgeçmek, hukuk davasında tazminat haklarından feragat anlamına gelir mi?

CEVAP 11) Hayır gelmez. Tazminat haklarından feragat anlamına gelmesi için, ceza yargılamasında, ayrıca ve açıkça tazminat haklarından da feragat edildiği hususunun belirtilmiş olunması gerekir.

 

SORU 12) Zorunlu trafik sigortası bulunmayan kusurlu aracın neden olduğu zararlar için herhangi bir sigorta var mıdır

CEVAP 12) Evet vardır. Bedeni zararlar açısından zorunlu trafik sigortası limitlerine kadar olmak üzere, güvence hesabı devreye girmektedir.

 

SORU 13) Yabancı plakalı araçların neden olduğu kazalarda Türkiye’de muhatap var mıdır?

CEVAP 13) Kazaya neden olan yabancı plakalı aracın uluslararası geçerliliği olan “yeşil kart” sigortası var ise, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, ilgili sigortacıya izafeten yasal sorumlu olmaktadır. İlgili sigorta adına her türlü celbi kabul etme yetkisine sahiptir.

 

SORU 14) Yabancı plakalı araçların sigorta teminatları Türkiye’deki gibi midir?

CEVAP 14) Yabancı plakalı araçların sigortacıları ( özellikle avrupa kökenli ), çok yüksek teminatlara sahiptir. Örneğin Fransa’da “limitsiz” , Hollanda’da 7.500.000 Euro vs. Yabancı plakalı araçların sigortacıları, manevi tazminat taleplerini de poliçe kapsamında ödemektedir.

 

SORU 15) Trafik kazası sonrasında, yaralının acil olarak kaldırıldığı “özel hastane”, gerçekleştirdiği tüm işlemler için, yaralıdan ya da ailesinden bedel talebinde bulunabilir mi?

CEVAP 15) Hayır bulunamaz. Trafik kazalarından kaynaklı olarak acilen özel hastane tarafından yapılan işlemler, sigorta tarafından karşılanır. Yaralıdan ya da yakınından bedel talep edilmesi, hastanenin kapatılmasına varacak kadar ciddi yaptırımlar içermektedir.