Av.Özgür Eray TAŞ, LL.M.;


1978 doğumlu olup, Ankara Ayrancı Lisesi'nden mezun olmuştur. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olarak lisans derecesi almıştır.

Mezuniyeti sonrasında Sakarya Barosuna kaydını yaptırarak serbest avukatlık mesleğine başlamıştır. Belirli aralıklarla İngiltere/Oxford'da (Oxford English Center) ve İngiltere/Bath'da (Kaplan) İngilizce dil eğitimi almıştır.

İlk yüksek lisans eğitimini, Kocaeli Üniversitesi Özel Hukuk alanında, pratikte uzun yıllar üzerinde çalışma yaptığı bir konu olan, “Orman Tahdit Sınırları İçerisinde Kalan Taşınmazlar Yönü İle Tapu Sicilinin Hatalı Tutulmasından Dolayı Devletin Sorumluluğu” başlıklı tezi ile tamamlamıştır.

İkinci yüksek lisans eğitimini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku alanında, “Hekimin Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortasında Tarafların Yükümlülükleri” başlıklı projesi ile tamamlamıştır.

Bu aşamada İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Özel Hukuk Doktora çalışması devam etmektedir.

Ülke çapında, tazminat hukuku, gayrimenkul hukuku ve ticaret hukuku üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yayınlanmış Kitaplarım

Emsal Mahkeme Kararlarımız

Detaylı olarak izah etmemiz gerekir ise, çalışma alanımız, “Tıbbi Malpraktis, Doğum Travmaları, Yanlış Teşhis ve Tedaviler, Gecikmeli Teşhis ve Tedaviler, Araç Kazaları, Otobüs Kazaları, Kamyon Kazaları, Motorsiklet Kazaları, Gemi Kazaları, Tren Kazaları, Yabancı Plakalı Araçların Neden Olduğu Kazalar, ve Green Card Uygulamaları , Asansör Kazaları, İşyeri Kazaları , Satın Alınan Ürünlerin Neden Olduğu Kazalar, TV - Radyo Yarışma Programlarında Kazanılan Ödüllerin Verilmemesinden Kaynaklı Problemler, İdarenin Hizmet ve Kusurundan Kaynaklı Tazminat Davaları, Haksız Soruşturmalar, Haksız Tutuklama, Vekalet Görevini Kötüye Kullanma, Diğer Haksız, Eylemlerden Kaynaklı Tazminat Davaları, TMK 1007 Kapsamında Orman olan Taşınmazların Bedel Tazmini, 2/B Problemleri, Tapu İptal ve Tescil, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Kamulaştırmasız El Atma Davaları ve Ticari Uyuşmazlıklardır”.

Tazminat davaları, mülkiyet hukukuna dair en önemli hukuki sahalardan biridir. Uzmanlık gerektiren bir dava türü olması nedeniyle, her bir tazminat konusu üzerinde yeterince deneyim ve güncel takip söz konusu olmaz ise, çok ciddi hak kayıplarına neden olunabilmektedir. Ulusal çapta, ağırlıklı olarak iki ana başlık altında ( TAPULU TAŞINMAZLARIN ORMAN KISITLAMALARI ve YABANCI PLAKALI ARAÇ KAZALARI) çalışma yaptığımız tazminat davalarının farklı görünümlerini, sitemiz kapsamında kısaca izah edeceğim.

Aynı zamanda kitap olarak yayınlayacağım ve uzun süredir üzerinde çalıştığım (özel hukuk yüksek lisans tez konum olan) orman vasfı nedeniyle mülkiyet hakkı ihlallerinin farklı görünümlerini sizlerle paylaşacağım.

A- ORMAN VASFI NEDENİYLE MÜLKİYET İHLALLERİNE YÖNELİK YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIMIZ 1- Tapulu taşınmaz kaydına şerh edilen devlet ormanı vasfı nedeniyle açılan tazminat davaları 2- Tapulu taşınmaz kaydına şerh edilen özel orman vasfı nedeniyle açılan tazminat davaları 3- Tapulu taşınmazın devlet ormanı kapsamında kalması nedeniyle tapu kaydının mahkeme kararı ile iptal edilmesi sonucu açılan tazminat davaları 4- Tapulu taşınmazın tapu kaydının, genel arazi kadastro çalışmalarında, orman olduğu gerekçesi ile uygulan(a)maması nedeniyle açılan tazminat davaları 5- Yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı olan ve orman şerhi konulan ya da tapu kaydı orman olduğu gerekçesi iptal edilen taşınmazlar nedeniyle açılan tazminat davaları 6- Tapu tahsis belgeleri, taşınmaz orman tahdit sınırları içerisinde kaldığı için iptal edilen taşınmazlar için açılan tazminat davaları Yukarıda sayılan çalışma alanlarımız, orman vasfı ile ilgili olarak ortaya çıkan mülkiyet ihlallerine yöneliktir. 2/B çalışmalarında ortaya çıkan "eylemli orman şerhleri", yine özel olarak çalışma yaptığımız ayrı bir dava türüdür.

B- YABANCI PLAKALI ARAÇLARIN TÜRKİYE'DE KARIŞTIĞI KAZALAR NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI/UZLAŞMA İŞLEMLERİ Ciddi bir uzmanlık isteyen bu çalışma alanında, hak taleplerinin sunumu ve karşılanması, bu alanda deneyim ve tecrübe ile farklı sonuçlara ulaşmayı mümkün kılmaktadır.

Detaylı olarak izah etmemiz gerekir ise, çalışma alanımız, “Tıbbi Malpraktis, Doğum Travmaları, Yanlış Teşhis ve Tedaviler, Gecikmeli Teşhis ve Tedaviler, Araç Kazaları, Otobüs Kazaları, Kamyon Kazaları, Motorsiklet Kazaları, Gemi Kazaları, Tren Kazaları, Yabancı Plakalı Araçların Neden Olduğu Kazalar, ve Green Card Uygulamaları , Asansör Kazaları, İşyeri Kazaları , Satın Alınan Ürünlerin Neden Olduğu Kazalar, TV - Radyo Yarışma Programlarında Kazanılan Ödüllerin Verilmemesinden Kaynaklı Problemler, İdarenin Hizmet ve Kusurundan Kaynaklı Tazminat Davaları, Haksız Soruşturmalar, Haksız Tutuklama, Vekalet Görevini Kötüye Kullanma, Diğer Haksız, Eylemlerden Kaynaklı Tazminat Davaları, TMK 1007 Kapsamında Orman olan Taşınmazların Bedel Tazmini, 2/B Problemleri, Tapu İptal ve Tescil, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Kamulaştırmasız El Atma Davaları ve Ticari Uyuşmazlıklardır”.

Tazminat davaları, mülkiyet hukukuna dair en önemli hukuki sahalardan biridir. Uzmanlık gerektiren bir dava türü olması nedeniyle, her bir tazminat konusu üzerinde yeterince deneyim ve güncel takip söz konusu olmaz ise, çok ciddi hak kayıplarına neden olunabilmektedir. Ulusal çapta, ağırlıklı olarak iki ana başlık altında ( TAPULU TAŞINMAZLARIN ORMAN KISITLAMALARI ve YABANCI PLAKALI ARAÇ KAZALARI) çalışma yaptığımız tazminat davalarının farklı görünümlerini, sitemiz kapsamında kısaca izah edeceğim.

Aynı zamanda kitap olarak yayınlayacağım ve uzun süredir üzerinde çalıştığım (özel hukuk yüksek lisans tez konum olan) orman vasfı nedeniyle mülkiyet hakkı ihlallerinin farklı görünümlerini sizlerle paylaşacağım.

A- ORMAN VASFI NEDENİYLE MÜLKİYET İHLALLERİNE YÖNELİK YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIMIZ 1- Tapulu taşınmaz kaydına şerh edilen devlet ormanı vasfı nedeniyle açılan tazminat davaları 2- Tapulu taşınmaz kaydına şerh edilen özel orman vasfı nedeniyle açılan tazminat davaları 3- Tapulu taşınmazın devlet ormanı kapsamında kalması nedeniyle tapu kaydının mahkeme kararı ile iptal edilmesi sonucu açılan tazminat davaları 4- Tapulu taşınmazın tapu kaydının, genel arazi kadastro çalışmalarında, orman olduğu gerekçesi ile uygulan(a)maması nedeniyle açılan tazminat davaları 5- Yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı olan ve orman şerhi konulan ya da tapu kaydı orman olduğu gerekçesi iptal edilen taşınmazlar nedeniyle açılan tazminat davaları 6- Tapu tahsis belgeleri, taşınmaz orman tahdit sınırları içerisinde kaldığı için iptal edilen taşınmazlar için açılan tazminat davaları Yukarıda sayılan çalışma alanlarımız, orman vasfı ile ilgili olarak ortaya çıkan mülkiyet ihlallerine yöneliktir. 2/B çalışmalarında ortaya çıkan "eylemli orman şerhleri", yine özel olarak çalışma yaptığımız ayrı bir dava türüdür.

B- YABANCI PLAKALI ARAÇLARIN TÜRKİYE'DE KARIŞTIĞI KAZALAR NEDENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI/UZLAŞMA İŞLEMLERİ Ciddi bir uzmanlık isteyen bu çalışma alanında, hak taleplerinin sunumu ve karşılanması, bu alanda deneyim ve tecrübe ile farklı sonuçlara ulaşmayı mümkün kılmaktadır.

BIRAKIN ADALET YERİNİ BULSUN, İSTERSE KIYAMET KOPSUN.

William WATSON