HAZİNEDEN SATIN ALINAN TAŞINMAZIN KESİNLEŞMİŞ ORMAN SINIRLARINDA KALMASI DURUMUNDA, TALEP EDİLEBİLECEK TAZMİNATIN TESPİTİNE DAİR YARGITAY GÖRÜŞLERİ

ORMAN ŞERHİ NEDENİYLE AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARINDA HUSUMETİN KİME YÖNELTİLMESİ GEREKTİĞİNE DAİR YARGITAY GÖRÜŞLERİ
13 Ekim 2020
ORMAN KISITLAMASI YA DA ORMAN VASFINA DAYALI TAPU İPTALİ NEDENİYLE MÜLKİYET HAKKI İHLALİ SONUCU AÇILAN MADDİ TAZMİNAT DAVASINDA, HAZİNE YA DA ORMAN İDARESİNİN SONRADAN DAVAYA DAHİL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNE DAİR YARGITAY GÖRÜŞLERİ
13 Ekim 2020