ORMAN ŞERHİ NEDENİYLE AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARINDA HUSUMETİN KİME YÖNELTİLMESİ GEREKTİĞİNE DAİR YARGITAY GÖRÜŞLERİ

AYDINLATILMIŞ ONAM (RIZA) EKSİKLİĞİNİN TAZMİNAT HUKUKUNDAKİ SONUÇLARINA DAİR YÜKSEK MAHKEME GÖRÜŞLERİ
8 Mart 2020
HAZİNEDEN SATIN ALINAN TAŞINMAZIN KESİNLEŞMİŞ ORMAN SINIRLARINDA KALMASI DURUMUNDA, TALEP EDİLEBİLECEK TAZMİNATIN TESPİTİNE DAİR YARGITAY GÖRÜŞLERİ
13 Ekim 2020