Sigorta Poliçesinin Tarafı Olmayan Sürücü Aleyhine Rücu Davası Açılamayacağına ve Eğer Açılır ise İnkar Tazminatı Ödenmesi Gerekeceğine Dair Yerel Mahkeme ve Yargıtay Kararıdır

Bankadan Ticari Kredi Kullanan Tacirden Alınan Erken Ödeme Komisyonunun İade Edilmesi Gerektiğine Dair Karardır
18 Ocak 2018
Tapusu Orman Olduğunda Bahisle İptal Edilen Davacı Adına Açılan Tazminat Davasıdır
18 Ocak 2018