Emsal Mahkeme Kararları

28 Ocak 2021

SAĞLIK ALANI VE YOL OLARAK HUKUKEN EL ATILAN TAŞINMAZ NEDENİYLE AÇILMIŞ TAZMİNAT DAVASIDIR

11 Aralık 2020

GEMİ KAZASI NEDENİYLE AÇILMIŞ TAZMİNAT DAVASIDIR

11 Ocak 2020

HASTANEDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SALDIRISI NEDENİYLE GÖZLERİNİ KAYBEDEN KİŞİ ADINA İDAREYE KARŞI AÇILMIŞ TAZMİNAT DAVASIDIR

T.C. … 7. İDARE  MAHKEMESİ ESAS NO    : 2018 / 673 KARAR NO : 2019/2375 DAVACILAR     : 1- .…’NA VESAYETEN KENDİ ADINA ASALETEN .…                              […]
11 Ocak 2020

BELEDİYENİN SATTIĞI TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTALİ NEDENİYLE AÇILMIŞ TAZMİNAT DAVASIDIR

T.C. … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR ESAS NO              : 2015/1.. Esas KARAR NO          : 2016/1.. Karar HAKİM : KATİP    : DAVACI (TEMLİK […]