GEMİ KAZASI NEDENİYLE AÇILMIŞ TAZMİNAT DAVASIDIR

ORMAN ŞERHİNİ BİLEREK TAPULU TAŞINMAZI SATIN ALANLAR YÖNÜ İLE MADDİ TAZMİNAT HAKKI MEVCUT OLUP OLMADIĞINA DAİR YARGITAY GÖRÜŞLERİ
13 Ekim 2020
SAĞLIK ALANI VE YOL OLARAK HUKUKEN EL ATILAN TAŞINMAZ NEDENİYLE AÇILMIŞ TAZMİNAT DAVASIDIR
28 Ocak 2021