SAĞLIK ALANI VE YOL OLARAK HUKUKEN EL ATILAN TAŞINMAZ NEDENİYLE AÇILMIŞ TAZMİNAT DAVASIDIR

GEMİ KAZASI NEDENİYLE AÇILMIŞ TAZMİNAT DAVASIDIR
11 Aralık 2020
TMK. MD. 1007 UYARINCA AÇILAN DAVALAR BELİRSİZ ALACAK DAVASI NİTELİĞİNDE AÇILABİLİR
24 Mart 2021