HASTANEDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SALDIRISI NEDENİYLE GÖZLERİNİ KAYBEDEN KİŞİ ADINA İDAREYE KARŞI AÇILMIŞ TAZMİNAT DAVASIDIR

BELEDİYENİN SATTIĞI TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTALİ NEDENİYLE AÇILMIŞ TAZMİNAT DAVASIDIR
11 Ocak 2020
AYDINLATILMIŞ ONAM (RIZA) EKSİKLİĞİNİN TAZMİNAT HUKUKUNDAKİ SONUÇLARINA DAİR YÜKSEK MAHKEME GÖRÜŞLERİ
8 Mart 2020