Genel

31 Aralık 2019

ÖZEL HASTANEDE HATALI TEŞHİS SONUCU GÖZÜNÜ KAYBEDEN ÇOCUK VE AİLESİ ADINA AÇILMIŞ TAZMİNAT DAVASIDIR

T.C. SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)                               TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR ESAS NO      : 2015/607 Esas KARAR NO : 2019/623 HAKİM                              : […]