Genel

11 Ocak 2020

HASTANEDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SALDIRISI NEDENİYLE GÖZLERİNİ KAYBEDEN KİŞİ ADINA İDAREYE KARŞI AÇILMIŞ TAZMİNAT DAVASIDIR

T.C. … 7. İDARE  MAHKEMESİ ESAS NO    : 2018 / 673 KARAR NO : 2019/2375 DAVACILAR     : 1- .…’NA VESAYETEN KENDİ ADINA ASALETEN .…                              […]
11 Ocak 2020

BELEDİYENİN SATTIĞI TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ İPTALİ NEDENİYLE AÇILMIŞ TAZMİNAT DAVASIDIR

T.C. … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR ESAS NO              : 2015/1.. Esas KARAR NO          : 2016/1.. Karar HAKİM : KATİP    : DAVACI (TEMLİK […]
31 Aralık 2019

ÖZEL HASTANEDE HATALI TEŞHİS SONUCU GÖZÜNÜ KAYBEDEN ÇOCUK VE AİLESİ ADINA AÇILMIŞ TAZMİNAT DAVASIDIR

T.C. SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)                               TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR ESAS NO      : 2015/607 Esas KARAR NO : 2019/623 HAKİM                              : […]
5 Şubat 2018

ASANSÖR KAZASI İLE İLGİLİ EMSAL YARGITAY KARARI