Gezici Arazi Kadastro Mahkemesince Orman Olarak Belirlenen Taşınmazın, Şartları Mevcut ise Tescil Davasına Konu Edilebileceğine Dair Açılan Davadır

2B Çalışmalarında, Tapulu Taşınmaz Kaydına Konulan Eylemli Orman Şerhinin İptali Davasıdır
18 Ocak 2018
2B Çalışmalarında, Tapulu Taşınmaz Kaydına Konulan Eylemli Orman Şerhinin İptaline Dair Açılan Davadır
18 Ocak 2018