Tapulu Taşınmazın Bir Bölümünün Kesinleşmiş Orman Sahasında Kalması ve Bir Bölümününde Eylemli Orman Sayılması Durumu

Orman Şerhi konulan Tapulu Taşınmazlar İçin Tazminat
18 Ocak 2018
İsviçre’de Bulunan Müşterek Hesaptaki Davacı Payının Tahsiline Dair Mahkeme Kararıdır
18 Ocak 2018