İsviçre’de Bulunan Müşterek Hesaptaki Davacı Payının Tahsiline Dair Mahkeme Kararıdır

Tapulu Taşınmazın Bir Bölümünün Kesinleşmiş Orman Sahasında Kalması ve Bir Bölümününde Eylemli Orman Sayılması Durumu
18 Ocak 2018
Tapu Kaydının Orman Olarak İptali Nedeniyle Tazminat Davası
18 Ocak 2018