TMK. MD. 1007 UYARINCA AÇILAN DAVALAR BELİRSİZ ALACAK DAVASI NİTELİĞİNDE AÇILABİLİR

SAĞLIK ALANI VE YOL OLARAK HUKUKEN EL ATILAN TAŞINMAZ NEDENİYLE AÇILMIŞ TAZMİNAT DAVASIDIR
28 Ocak 2021
ÜNİVERSİTE ADINA DOKTORA ARAŞTIRMASI İÇİN YURT DIŞINA GÖNDERİLEN ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN MECBURİ HİZMET KAPSAMINDA İMZALADIĞI TAAHHÜT SENEDİNDEN SORUMLU TUTULMASININ ANGARYA YASAĞI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEĞİNE DAİR YARGITAY KARARI
4 Mayıs 2021