ÜNİVERSİTE ADINA DOKTORA ARAŞTIRMASI İÇİN YURT DIŞINA GÖNDERİLEN ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN MECBURİ HİZMET KAPSAMINDA İMZALADIĞI TAAHHÜT SENEDİNDEN SORUMLU TUTULMASININ ANGARYA YASAĞI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEĞİNE DAİR YARGITAY KARARI

TMK. MD. 1007 UYARINCA AÇILAN DAVALAR BELİRSİZ ALACAK DAVASI NİTELİĞİNDE AÇILABİLİR
24 Mart 2021
HEKİMİN ZORUNLU MESLEKİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
19 Ağustos 2021