Yabancı Plakalı Araç Kazasında, Teminat Kapsamındaki Destekten Yoksun Kalma Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Açılan Tazminat Davasıdır

Yayanın Ağır Kusurlu Olduğu Trafik Kazası Nedeniyle Açılmış Tazminat Davasıdır
18 Ocak 2018
İkinci Kadastronun İptal Edilmesi Gerektiğine Dair Davadır
18 Ocak 2018