İzmir – Kınık’ta Orman Sınırları İçerisine Alınan Taşınmazla İlgili Tazminat Davasıdır

Çorlu’da Bulgar Plakalı Tur Otobüsünün Neden Olduğu Kaza Nedeniyle Açılmış Manevi Tazminat Davasıdır
1 Ekim 2019
Anayasa Mahkemesinin Hak İhlali Kararı Sonrasında Büyük Şehir Belediyesi Yönünden Neticelendirilen Kamulaştırmasız El Atma Davasıdır
1 Ekim 2019