Otoyolda Meydana Gelen Kaza Nedeniyle Engelli Kalan Birey Adına Açılmış Tazminat Davasıdır

Yasaya Uygun Aydınlatılmış Onam Alınmadan Yapılan Ameliyat Sonrasında Engelli Kalan Birey Adına Açılan Tazminat Davası
30 Ağustos 2019
İstanbul’da Orman Sınırları İçerisinde Kalan Taşınmazlar Nedeniyle Açılmış Tazminat Davasıdır
28 Eylül 2019