Yasaya Uygun Aydınlatılmış Onam Alınmadan Yapılan Ameliyat Sonrasında Engelli Kalan Birey Adına Açılan Tazminat Davası

Otel Satışının Tapuda Gerçekleştirilmemesi Nedeniyle Ödenen Bedelin İadesine Dair Alacak Davası
30 Ağustos 2019
Otoyolda Meydana Gelen Kaza Nedeniyle Engelli Kalan Birey Adına Açılmış Tazminat Davasıdır
5 Eylül 2019