İş Kazasında Felç Kalan Emekli İşçi İçin Açılan Tazminat Davasıdır

İş Kazası Sonucu Felç Kalan İşçi İçin Önemli Tazminat Kararıdır
18 Ocak 2018
Su Fabrikaları Aleyhine Yürütülen Ecrimisil alacaklarında, 5 Yıllık Zamanaşımı Süresinin, Davadaki Önemine Dair Emsal Karardır
18 Ocak 2018