Tapu Kaydının Orman Olarak İptali Nedeniyle Tazminat Davası

İsviçre’de Bulunan Müşterek Hesaptaki Davacı Payının Tahsiline Dair Mahkeme Kararıdır
18 Ocak 2018
Tapulu Taşınmazın Orman olarak İptali Karşısında TMK 1007 uyarınca Tazminat Davasıdır
18 Ocak 2018