Kesinleşmiş Orman Tahdidine İtiraz Davası Krokisinin Haritalara Uygulanmaması Nedeniyle Açılan Davadır

Kesin Hüküm Var İse Kıyı Kenar Çizgisi İçerisinde Kalan Taşınmazın Tapusunun İptal Edilemeyeceğine Dair Davadır
18 Ocak 2018
Kırmızı Işıkta Geçen Aracın Neden Olduğu Kaza Nedeniyle Açılan Maddi Tazminat Davasıdır
18 Ocak 2018