Orman Şerhi Nedeniyle Maddi Tazminat Davasıdır

Senette İki Kaşe Üzerine Atılan İmzaların Sadece Şirketi Sorumlu Tutması Nedeniyle İmzalayanın Şahsi Sorumluluğunu Esas Alarak İcra Takibi Başlatılması Durumunda, İnkar Tazminatı Sorumluluğunun Oluşacağına Dair Karar
18 Ocak 2018
Tapu Sahibinin Çaplı Taşınmazı Üzerine Rızası Olmadan Yapılan Tersanelerin, Müdahalelerinin Önlenmesine Ve Kal’ine Dair Mahkeme Kararıdır
18 Ocak 2018