Senette İki Kaşe Üzerine Atılan İmzaların Sadece Şirketi Sorumlu Tutması Nedeniyle İmzalayanın Şahsi Sorumluluğunu Esas Alarak İcra Takibi Başlatılması Durumunda, İnkar Tazminatı Sorumluluğunun Oluşacağına Dair Karar

Orman Şerhi Nedeniyle Hazineye Açılmış Olunan Maddi Tazminat Davasıdır
18 Ocak 2018
Orman Şerhi Nedeniyle Maddi Tazminat Davasıdır
18 Ocak 2018