Tapu Sahibinin Çaplı Taşınmazı Üzerine Rızası Olmadan Yapılan Tersanelerin, Müdahalelerinin Önlenmesine Ve Kal’ine Dair Mahkeme Kararıdır

Orman Şerhi Nedeniyle Maddi Tazminat Davasıdır
18 Ocak 2018
Trafik Kazasında Kol Kaybı Halinde Makul Manevi Tazminat Ödenmesi Gerektiğine Dair Yürütülen Yerel Mahkeme Kararına İlişkin Emsal Yargıtay Kararıdır
18 Ocak 2018