Tapulu Taşınmazın Orman olarak İptali Karşısında TMK 1007 uyarınca Tazminat Davasıdır

Tapu Kaydının Orman Olarak İptali Nedeniyle Tazminat Davası
18 Ocak 2018
Karayollarının ve Ambulans Şoförünün Kusuru Nedeniyle Açılmış Tazminat Davasıdır
18 Ocak 2018