Tapulu Taşınmazın Orman Olarak Sınırlandırılması Nedeniyle Açılan Tazminat Davasıdır

Tapulu Taşınmazına Orman Şerhi Konulan Davacı Adına Açılan Tazminat Davası
18 Ocak 2018
Teminat Senedinin Üçüncü Kişilere Ciro Edilmesi Halinde Dahi, Şartları Var İse İptal Edileceğine Dair Mahkeme Kararıdır
18 Ocak 2018