Tapulu Taşınmazına Orman Şerhi Konulan Davacı Adına Açılan Tazminat Davası

Tek Taraflı ve Tam Kusurlu Trafik Kazasında Desteklerini Kaybeden Davacılar adına Sigorta Şirketi Aleyhine Açılan Tazminat Davası
18 Ocak 2018
Tapulu Taşınmazın Orman Olarak Sınırlandırılması Nedeniyle Açılan Tazminat Davasıdır
18 Ocak 2018