Teminat Senedinin Üçüncü Kişilere Ciro Edilmesi Halinde Dahi, Şartları Var İse İptal Edileceğine Dair Mahkeme Kararıdır

Tapulu Taşınmazın Orman Olarak Sınırlandırılması Nedeniyle Açılan Tazminat Davasıdır
18 Ocak 2018
At Yarışı Organizasyonunda Gerekli Önlemleri Almayıp Ölüme Neden olan Belediye Aleyhine Açılmış Tazminat Davası
18 Ocak 2018