Tek Taraflı ve Tam Kusurlu Trafik Kazasında Desteklerini Kaybeden Davacılar adına Sigorta Şirketi Aleyhine Açılan Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Vefat Eden Kişinin Mirasçılarına, Sigortanın Eksik Ödeme Yapması Nedeniyle Açılan Tazminat Davası
18 Ocak 2018
Tapulu Taşınmazına Orman Şerhi Konulan Davacı Adına Açılan Tazminat Davası
18 Ocak 2018